PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMENİN OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ


      

Çevrimiçi öğrenmenin olumlu yönleri

Günümüzde gittikçe yaygınlaşan ve çoğu üniversitenin de hızla altyapı hazırlıklarını tamamladığı Çevrimiçi öğrenmenin birçok olumlu yönü vardır. Bunlardan bazıları:

 • Öğrenci merkezlidir.
 • Öğrenci konuyu öğrenene kadar, konu üzerinde çalışabilir.
 • Zaman sınırsızdır.
 • Herkes kendi öğrenme hızında öğrenebilir.
 • Öğrenci, konuyu anlamadığı zaman, iletişim araçları ile öğretmen ve diğer öğrenciler ile bağlantı kurabilir.
 • Dünyanın diğer ucundaki bir kişinin bilgilerinden faydalanılabilir.
 • Bağlantılar aracılığıyla, doğru ve istenilen kaynağa kısa sürede erişilir.
 • Eğitim maliyetlerini dikkate değer anlamda düşürmektedir.
 • Zaman ve mekandan bağımsızdır.
 • Kişi kendini en rahat hissettiği zaman ve mekanda konuyu öğrenebilir.
 • Öğrenim faaliyeti daha zevkli olabilir.
 • Öğrenim materyalleri, hızlı değişen koşullara göre, kısa sürede güncellenebilir.
 • Kişisel testler ile öğrenci kendi kendini sınayabilir.
 • Konunun anlaşılıp anlaşılmadığına dair geri bildirimin hızlı bir şekilde yapılması

motivasyonu artırır.

 • Kişinin tüm öğrenim faaliyetleri raporlanabilir.
 • Her tür altyapıdan ve toplumun farklı kesimlerinden gelen öğrencilere fırsat eşitliği.

 

    

Çevrimiçi öğrenmenin olumsuz yönleri

Olumlu yönleri olduğu gibi Çevrimiçi öğrenme bazı olumsuz özelliklere de sahiptir. Bunlar :

 • Eğitmenler, etkili birer Çevrimiçi öğrenmenin nasıl olacağını öğrenmek zorundadırlar.
 • Eğitmenler için geleneksel olan ders içeriğini çevrim içi ortama aktarmak zordur.
 • Bireysel geri bildirim sağlama konusunda eğitmenler açısından, çok fazla zaman alır (çünkü aktif bir katılım için daha çok öğrenci gereklidir).
 • Öğrencilerin ve eğitim sağlayanların araç-gereç ihtiyaçları,
 • Öğrenciler ve eğitmenler için teknik eğitim ve destek,
 • Akademik anlamdaki dürüstlük,

Online eğitim alan öğrenciler için;

 • Ölçme ve değerlendirmelerin türleri ve etkililiği
 • Etkileşim eksikliği